سکه امامی وارد کانال ۱۵ میلیون تومانی شد. ورود فلز گران بهای داخلی به این کانال در بازار معاملات فردایی تا حدی انتظارت افزایشی را تقویت کرد. این اتفاق از این جهت اهمیت داشت که در بازار روز چهارشنبه سکه در مقطعی حتی تا محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب نشینی کرد، ولی با قدرت نمایی افزایشی ها توانست کف قیمت را حفظ کند و با پیش روی قیمتی تا محدوده ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان صعود کند. 

تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که سکه بتواند بالای محدوده ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار بگیرد،‌ موج جدیدی از افزایشی ها وارد بازار فلز گران بهای داخلی خواهد شد و احتمال جهش قیمت به کانال ۱۶ میلیون تومان وجود خواهد داشت. 

اولین اتفاق مهم دیروز شکست مرز ۱۵ میلیون تومان در بازار فردایی بود،‌ولی اتفاق مهم دیگری نیز در بازار رخ داد و آن، کاهش حباب سکه به زیر محدوده ۱۰ درصد بود. در واقع دیروز سکه متناسب با رشد قیمت دلار افزایش را تجربه نکرد و همین مساله موجب شد که فاصله ارزش ذاتی با قیمت بازار به محدوده ۹ درصد برسد. این در حالی بود که حباب فلز گران بهای  داخلی در روز سه شنبه در محدوده ۵و۱۱ درصدی قرار داشت. 

کاهش حباب سکه  می تواند نشانه کاهش هیجان معامله گران بازار باشد. با این حال، در صورتی که بازار تنها یک استراحت موقت را تجربه کرده باشد، می توان انتظار سرعت رشد بیشتر در روز جاری را داشت. بازیگران باتجربه باور دارند که سکه ممکن است قبل از تعطیلات یک اصلاح قیمتی را تجربه کند.