دیروز سکه امامی توانست به راحتی کانال ۱۵ میلیون تومانی را حفظ کند و بیشتر در محدوده ۱۵ میلیون و ۳۰۰ تا ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. این اتفاق برای بخشی بازیگران بازار فلز گران بهای داخلی اهمیت زیادی داشت، چرا که انتظارات برای افت قیمت سکه بیشتر شده بود. ماندن سکه بالای مرز روانی ۱۵ میلیون تومانی موجب شد که حداقل بخشی از انتظارات کاهشی تعدیل شود. 

با توجه به رفتار فلز گران بهای داخلی، معامله گران تصور می کنند که خط تعادل بازار سکه در بازه محدوده ۱۵میلیون و ۲۰۰ تا ۱۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان در کوتاه مدت خواهد بود. با این حال، بخشی از فعالان هم چنان با تکیه بر اشاره به حباب فلز گران بهای داخلی،‌ انتظار دارند که سکه در مسیر نزولی بار دیگر قرار بگیرد و حمایت های ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست بدهد. 

با توجه به چنین انتظراتی می توان گفت تا زمانی که سکه امامی زیر محدوده ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نرود، دشوار است که بازار دچار افت جدی شود. به نظر می رسد که بازیگران کاهشی بازار سکه روی افت بیشتر قیمت دلار متمرکز شده اند و انتظار دارند که با کاهش اسکناس آمریکایی تا محدوده ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومانی، فلز گران بهای داخلی دچار افت معناداری شود و سطوح حمایتی قدرت مندی را از دست بدهد. 

photo_۲۰۲۲-۰۶-۲۱_۰۹-۲۰-۰۴