به گزارش اکوایران، طلا در هفته ای که گذشت نزدیک به 3.7 درصد از ارزش خود را از دست داد. افزایش ارزش دلار آمریکا و قدرت پول آمریکا در برابر ارزهای معتبر جهانی از جمله دلایل مهمی بود که سبب این کاهش قیمت شدید فلز زرد شد.

قیمت طلا اکنون 4 هفته متوالی است که روندی نزولی دارد. از سوی دیگر انتشار داده های مطلوب بازار کار آمریکا نیز سبب شد تا امیدها نسبت به آینده طلا کمرنگ تر شود.

در صورتی که وضعیت اقتصادی مطلوب باشد فدرال رزرو دست بازتری برای افزایش نرخ بهره و مقابله با تورم بالای این کشور دارد. البته در هفته های اخیر احتمال رکود اقتصادی هم در ناحیه یورو و هم در اقتصاد آمریکا افزایش پیدا کرده است و طلا که همیشه از این موقعیت سود می برده است این بار نتوانسته است از موقعیت رکودی استفاده کند زیرا دلار به مقصدی امن برای سرمایه ها تبدیل شده است.

همچنین در روزی که گذشت جهان در شوک ترور شینیزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن قرار گرفت. در لحظات اولیه ترور آبه ین در برابر دلار افزایش پیدا کرد هر چند که پس از ساعتی این تب فروکش کرد. برخی از تحلیل گران بر این باورند که این ترور علی رغم بعد خبری آن ولی چون مربوط به یک سیاست مدار سابق است تاثیر شدیدی بر بازارهای مالی نداشته است.

از سوی دیگر نیز برخی بر این باورند که با مرگ حامی بزرگ رییس کنونی بانک مرکزی ژاپن شاید مسیر سیاستی پولی متفاوتی را طی کند اما برخی نیز بر این باورند که آبه پیشاپیش بر این مسیر و جانشین احتمالی رییس کنونی بانک ژاپن نیز تاثیر گذاشته است و بعید است سیاست انبساطی بانک مرکزی ژاپن تغییر شدیدی داشته باشد.