اخبار مساعدی در روزهای اخیر به بازار ارز مخابره نشده است. به عنوان مثال، در یکی از آخرین خبرها،‌ برخی کشورهای غربی عنوان کرده اند که ایران خواسته های برجامی را کنار بگذارد و پیشنهادهای هسته ای روی میز را بپذیرد. این خبر چنین حسی را در میان برخی معامله گران ارزی ایجاد می کند که طرف های غربی حداقل در شرایط کنونی حاضر نیستند، پیشنهاد تازه ای را مطرح کنند و ایران هم در مذاکرات دوحه،‌ پیشنهادهای قبلی را حاضر نشد که بپذیرد.

این موضوع چنین تلقی را در میان برخی معامله گران ایجاد می کند  که شرایط فعلی درآینده نزدیک نیز ادامه پیدا خواهد کرد و توافق هسته ای تازه ای نیز امضا نخواهد شد. 

با توجه به اینکه دلار در سال های تنش هسته ای، افزایش قیمت را تجربه کرده است،‌ عدم رسیدن یک توافق با کشورهای غربی، احتمال افزایش قیمت اسکناس آمریکای در ذهن برخی معامله گران را بیشتر می کند. 

در حالی که احساس دسته ای از معامله گران این است که توافق هسته ای در دسترس قرار دارد و تصور می کنند،‌ قیمت دلار در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت،‌ احساس بخش دیگری از بازیگران ارزی این است که بازار در کنترل بازارساز قرار دارد.

از نگاه آن ها در مذاکرات دوحه قطر اتفاق خاصی رخ نداد ولی بازارساز با عرضه ارز توانست مانع از اثرگذاری بازیگران افزایشی شود. در بازار پشت خطی نیز شواهدی وجود داشت که دلار فعلا آمادگی رشد قیمت را ندارد،‌ چرا که به عنوان مثال، دیشب اسکناس آمریکایی توانایی پیش روی به بالای محدوده ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان را نداشت.