به گزارش اکوایران٬ عدم افزایش اسکناس آمریکایی در این روز موجب شد که انتظارات صعودی در بازار کمرنگ شود. به گفته فعالان، میزان بالای عرضه دلار مهم ترین عاملی است که زمینه ساز عقب نشینی قیمت این ارز به زیر مرز ۳۲ هزار تومانی شد. 

عرضه بازارساز به این واسطه در ذهن معامله گران بزرگ می شود که خبرها نشان از کاهش تنش های سیاسی ندارد. به عنوان مثال، در روزهای اخیر برخی تحلیل گران عنوان کرده اند که احتمال احیای برجام قوی نیست و این موضوع می تواند چشم انداز صادرات نفت را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی دیگر از عوامل نشان دهنده عرضه بازارساز در بازار داخلی را می توان از طریق بازارهای همسایه مشاهده کرد. به عنوان مثال دیروز ارزش دلار در هرات افغانستان زیاد بود ولی عرضه ارز در بازار تهران موجب شد که قیمت به بازار هرات بی توجهی کند. 

تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که دلار در روز دوشنبه به زیر محدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی برود، بازار به سوی کاهش بیشتر خواهد رفت. با این حال، بازار از اواسط تیرماه چندان با کاهشی همراه نبوده است و دشوار است که در روز جاری نیز دچار کاهش معنادار شود. بازارساز نیز نشان داده است که به راحتی حاضر نیست مقاومت ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان را از دست بدهد.