اونس طلا در هفته جاری در بازارهای جهانی توانسته است، بالای خط هزار و ۷۶۰ دلار به نوسان خود ادامه دهد و در مقطعی حتی وارد محدوده هزار و ۷۹۰ دلار شود. نوسان طلای جهانی بالای محدوده هزار و ۷۶۰ دلار موجب شده است که انتظارات برای افزایش قیمت این فلز گران بها بیشتر شود. همین انتظارات افزایشی  برای اونس طلا موجب شد که سکه در روز سه شنبه دچار افت قیمت نشود و به کاهش دلار به محدوده ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان توجهی نشان ندهد. 

با این حال، دیشب در بازارهای جهانی، طلا تا حدی با حجم بیشتر فروش مواجه شد و این موضوع ممکن است موجب شود که امروز سکه بازان کمی عقب نشینی کنند و فلز گران بهای داخلی بار دیگر به زیر محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگردد. به باور تحلیل گران فنی بازار سکه در صورتی که اونس طلا محدوده هزار و ۷۶۰ دلار را از دست بدهد، سکه بازان نیز تمایل بیشتری برای قرار گرفتن در موقعیت فروش خواهند داشت. 

دلیل بی توجهی سکه به افت دلار 

در روزهایی که دلار در بازار داخلی توان زیادی برای رشد قیمت نشان نمی دهد، افزایش قیمت اونس طلا موجب شده است که قیمت سکه امامی کاهش معناداری را ثبت نکند و حتی بتواند خود را بالای محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حفظ کند. با این حال به نظر می رسد عقب نشینی معنادار اونس طلا از لب مرز هزار و ۸۰۰ دلاری، امروز سکه بازان خریدار را دچار مشکل کند. سکه امروز برای ماندن بالای محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیاز دارد که شاهد افزایش قیمت دلار باشد. 

photo_2022-08-03_09-27-55