در ۲ روز انتهایی هفته میل به فروش در بازار ارز بیشتر بود و دلار حتی تا مرز ۳۱ هزار تومانی نزول کرد. تحلیل گران فنی باور دارند که اسکناس آمریکایی پناهگاه حمایتی حساس ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشرو دارد و در صورت از دست دادن آن، شانس افت قیمت تا محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان را پیش رو خواهد داشت. 

یکی از مهم ترین عواملی که انتظارات نزولی را تقویت کرده است،‌ اخبار خوشبینانه ای است که از مذاکرات هسته ای به گوش می رسد. نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای عنوان کرده است که ایران راجع به متن پیشنهادی اروپا، تنها چند سوال مطرح کرده است و متن کلی مورد توافق قرار گرفته است. با این حال بخشی از معامله گران ارزی اشاره می کنند که بازار ارز دیگر تحت تاثیر صحبت های اولیانوف قرار نمی گیرد. از نگاه آن ها، قبل تر نیز از سوی این مقام، اخبار مثبتی مطرح شده بود که بعدتر به وقوع نپیوست و به دنبال آن، عقب نشینی موقت دلار با رشد جبران شد. 

 بخشی دیگر از فعالان باور دارند که اخبار منتشر شده در کانال های تلگرامی بیشتر شایعه سازی نوسان گیری کاهشی بوده است. به عنوان مثال دیروز برخی از کانال های تلگرامی عنوان می کردند که پیشنهادهای اروپا درباره مذاکرات هسته ای مورد تایید ایران قرار گرفته است. این در حالی است که در برخی از خبرگزاری های خارجی نوشته شده است که ایران از اروپا تضمین خواسته است و هنوز درباره نتیجه مذاکرات چیزی مشخص نیست. اگر بازار تحت تاثیر اخبار هیجانی کاذب باشد، افت اسکناس آمریکایی بادوام نخواهد بود.