سکه امامی در روزهای اخیر توان شکست محدوده ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نداشته است. به باور تحلیل گران، فلز گران بهای داخلی برای اینکه به صورت معنادار در مسیر افزایشی قرار بگیرد، نیاز دارد که در مرحله اول، ارزش ذاتی خود را بالای مرز ۱۳ میلیون تومانی ببیند.

ارزش ذاتی سکه امامی دیروز در محدوده ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی قرار داشت و نزدیک به ۱۱.۸ درصد از قیمت بازاری این فلز گران بها دور بود. برای اینکه ارزش ذاتی سکه به بالای مرز ۱۳ میلیون تومان برود، نیاز است که دلار از کانال ۳۰ هزار تومانی دورتر شود. با این حال، در روزهای اخیر اسکناس آمریکایی نیز توان خاصی برای رشد قیمت نداشته است و بازیگران افزایشی این بازار بیشتر سعی داشتند که مانع از شکست مرز ۳۰ هزار تومانی اسکناس آمریکایی شوند. در واقع از ابتدای هفته بیشتر از آنکه دلار توان خاصی برای رشد قیمت داشته باشد، درگیر مبارزه برای جوگیری از افت معنادار ارزش خود بوده است. در این شرایط کار برای بازیگران افزایشی بازار سکه نیز دشوار می شود.

در این میان، برخی از بازیگران بازار سکه باور دارند که افزایش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی نیز می تواند تا حدی زمینه ساز برگشت فلز گران بهای داخلی به مسیر صعودی شود. با این حال در بازارهای جهانی نیز اونس مرز هزار و ۸۰۰ دلاری را از دست داده است و دراین هفته گرایش خاصی برای رشد قیمت از خود نشان نداده است، عاملی که سکه را بیشتر تحت فشار قرار داده است.

photo_۲۰۲۲-۰۸-۱۷_۰۹-۵۹-۲۵