سکه امامی در آستانه ورود به کانال ۱۴ میلیون تومانی قرار دارد. این فلز گران بها که در اواسط هفته گذشته در مقطعی به زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی رفته بود،‌ روز جمعه در بازار پشت خطی در محدوده ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش رفت.

به باور فعالان، خوشبینی سکه بازان نسبت به آینده دلار و برگشت اسکناس آمریکایی به بالای مرز ۳۰ هزار تومانی موجب شده است که بازیگران بازار فلز گران بهای داخلی با جسارت بیشتری در موقعیت خرید قرار بگیرند و آماده صعود به کانال ۱۴ میلیون تومان شوند. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که سطح حباب در بازار سکه بالاست و به همین دلیل ممکن است که فلز گران بهای داخلی  در روز شنبه هم اندازه با رشد دلار، افزایش قیمت را تجربه نکند یا در صورت افت دلار، بازار سکه دچار کاهش شدیدتری شود.

ارزش ذاتی سکه در روز جمعه در حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و فاصله معناداری با قیمت بازار داشت که نزدیک به مرز ۱۴ میلیون تومانی بود. با حباب نزدیک به ۱۳ درصد، سکه دشوار است که در روز شنبه رشد معناداری را تجربه کند. با این حال ممکن است که بازیگران سکه در صورت عبور دلار از مرز ۳۰ هزار تومانی رفتار هیجانی داشته باشند و بتوانند حتی فلز گران بهای داخلی را از محدوده مقاومتی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور دهند.

photo_۲۰۲۲-۰۸-۲۷_۰۷-۵۲-۵۲