دلار در روزهای اخیر در یک دامنه مشخص، نوسانات رفت و برگشتی را تجربه کرده است. اسکناس آمریکایی از یک سو توان شکست محدوده۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان را نداشته است و در سوی دیگر، خریداران در آستانه مرز ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار ارز فعال تر شده اند. 

دیروز نیز در بازار ارز، دلار پس از اینکه از مرز۳۰ هزار تومانی عبور کرد، نتوانست خود را به بالای محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان نفوذ کند و با چراغ قرمز فروشندگان مواجه شد. 

به گفته فعالان، به دلیل مشخص نبودن نتایج مذاکرات هسته ای، خریداران و فروشندگان حاضر نیستند که ریسک سنگینی بکنند و سعی می کنند با احتیاط از نوسانات محدود بازار به سود خود استفاده کنند. بخش زیادی از معامله گران نیز در شرایط کنونی حاضر به خرید و فروش در بازار نیستند و بیشتر در انتظار عبور بازار از وضعیت ابهام هستند. 

به نظر می رسد انتشار اخبار متناقض موجب شده است که بیشتر معامله گران تصمیم بگیرند که بی گدار به آب نزنند. ساعاتی خبرهای مربوط به احتمال آتی توافق هسته ای منتشر می شود و در ساعاتی دیگر گفته می شود که رسیدن به توافق با دشواری های سنگینی رو به رو است.

دیشب در بازار پشت خطی، اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان پایین رفت و همین موضوع می تواند موجب شود که امروز این ارز در ابتدای روز در صورت از دست دادن محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی در مسیر نزول بیشتر قرار بگیرد.