سکه امامی از پنج شنبه هفته گذشته نشانه امیدوار کننده ای به افزایشی های بازار ارسال نکرده است. سکه از انتهای هفته گذشته توان عبور از محدوده مقاومتی 13 میلیون و 200 هزار تومان را نشان نداد و دو روز کاری متوالی در دامنه 13 میلیون 100 الی 13 میلیون و 190 هزار تومان تغییرات خود را به ثبت رساند.

Untitled-60

چنین روند قیمتی موجب شده است که کمی انتظارات صعودی در بازار سکه تعدیل شود. از نگاه تحلیل گران فنی محدوده حساس برای بازیگران افزایشی بازار سکه، 13 میلیون و 200 هزار تومان است و تا زمانی که شکسته نشود، افزایش خاصی برای فلز گران بهای داخلی رخ نخواهد داد.

در این میان، دیشب در بازار پشت خطی، فلز گران بهای داخلی محدوده 13 میلیون و100 هزار تومان را از دست داد. این موضوع موجب شد که نگاه های کاهشی در بازار سکه قدرت بیشتری پیدا کنند. با این حال، محدوده تعیین کننده انتظارات کاهشی، 12 میلیون و 800 هزار تومان است. به باور تحلیل گران فنی تا زمانی که سکه بالای محدوده یاد شده قرار دارد، نمی توان انتظار افت معناداری را داشت.

تا زمانی که سکه بین دو محدوده یاد شده قرار دارد، بازار در حالت تعادل است و نوسان سنگینی در راه بازار نخواهد بود. دیشب روند بازار به گونه ای بود که می توان انتظار افت قیمت در ابتدای روز جاری را داشت، چرا که فلز گران بهای داخلی تا ساعت ۱۰ شب تا محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومانی ‍پایین رفته بود. اینکه سکه به زیر مرز ۱۳ میلیون تومانی نفود کند، بستگی به این دارد که اسکناس آمریکایی زیر مرز ۳۰ هزار تومانی تثبیت شود.

1-01