در دومین روز هفته، اوضاع در بازار سکه به کام افزایشی ها بود. فلز گران بهای داخلی که روز شنبه با فشار کاهشی ها رو به رو بود، در دومین روز هفته نه تنها توانست مرز ۱۳ میلیون تومانی را حفظ کند، بلکه تا محدوده ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی پیش روی کرد.

رشد سکه در شرایطی رخ داد که در روز یک شنبه دلار رشد قابل توجهی را تجربه نکرده بود. افزایش سکه بدون پشتوانه خاصی موجب شد که حباب فلزگران بهای داخلی رشد کند. روز شنبه حباب سکه ۴/۲ درصد بود و در روز یک شنبه به ۷/۲ درصد رسید. به گفته فعالان، افزایش حباب، سیگنالی از انتظار سکه بازان نسبت به آینده دلار بود.

Untitled-56

به گفته فعالان، سکه بازان به طور محتاطانه ای تصور می کنند که قیمت دلار طی روزهای آتی رشد پیدا خواهد کرد. به همین دلیل بود که ان ها روز یک شنبه تن به افت قیمت ندادند. در دورهای قبلی مذاکرات نیز سکه بازان عمدتا در برابر افت معنادار قیمت مقاومت می کردند.

تحلیل گران فنی بارها اشاره اند که سکه تنها در صورتی وارد فاز نزول جدی خواهد شد که محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست بدهد. برای اینکه افزایشی ها نیز در بازار قدرت نمایی کنند، نیاز است که محدوده ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز شکسته شود. با توجه به محدود شدن نوسانات دلار در روزهای اخیر، دشوار است که فلز گران بهای داخلی در روزهای آتی نیز نوسان زیادی را تجربه کند.

2-01