ارزش دلار در ماه‌های اخیر با حرکت در یک روند صعودی به رکوردهای جدیدی رسیده است. حرکتی که به نظر فعلا قصد تغییر جهت…

آخرین فارکست

ارزش دلار در ماه‌های اخیر با حرکت در یک روند صعودی به رکوردهای جدیدی رسیده است. حرکتی که به نظر فعلا قصد تغییر جهت…
۰۱:۰۹:۰۶
حمله روسیه به اوکراین زنگ بحران انرژی را به ویژه برای قاره سبز به صدا درآورده است.
۰۱:۵۳
بحران گازی که پس از جنگ اوکراین در جهان شکل گرفته، بسیاری از معادلات را تغییر داده است.
فارکست اکونومیست در این هفته به ارائه چند مقاله از این هفته نامه معتبر در حوزه اقتصادی، فناوری و کسب وکار پرداخته شده…
اکونومیست این هفته تحریم های روسیه را موشکافی و دسته بندی کرده؛ تحریم هایی در ۳ سطح که الیگارش‌ها، نظام مالی و تجارت…
در این قسمت از بررسی مجله اکونومیست، در بخش بازارها و مالی، با فرهاد نیلی به مقاله مقایسه حاشیه سود بالای صاحبان visa…
۰۱:۱۵:۵۵
امنیت غذایی چیست و چه آینده ای در جهان و ایران دارد؟ این پرسش را فارکست در گفت و گو با نماینده سابق ایران در فائو و…
فارکست، پادکستی است که سراغ اکونومیست می‌رود و مطالب هر شماره آن را با همراهی سه متخصص در زمینه‌های مالی و اقتصادی،…
۱