برنامه فرآیند

بازار بورس کربن

این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای دکتر شایان سیف و آقای مهندس توحید نودل ، مباحث مربوط به بازار کربن، ضرورت و فواید آن ، چالش ها و پیش نیازها و همچنین چشم انداز بازار کربن را مطرح و بررسی می نمایند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد