ویدئو های مرتبط

برنامه فرادید

تورم پدیده پولی است

جریان رایج علم اقتصاد معتقد است، تورم تا سطح ۲ درصد مطلوب است. آیا این گزاره صحیح است؟ چه چیزی عامل تورم است؟ چگونه می توان از آن اجتناب کرد و ثبات اقتصادی پایداری داشت؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد