برنامه فردایی

اثرات بودجه سال ۱۴۰۰ بر بورس

در گفتگویی با حسن خوشپور، مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه به بررسی سوالات زیر پرداخته‌ایم:

 در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا چه حد اعداد و ارقام واقعی است؟ ممکن است کسری بودجه ای بزرگتر از سال جاری رخ دهد؟

 دولت در لایحه بودجه سال آتی روی رونق بازار سهام حساب باز کرده است، از فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام دولتی تا افزایش قابل توجه مالیات نقل و انتقال سهام، این مسئله را نشان می‌دهد. این اعداد چه پیامی برای بازار سرمایه خواهد داشت؟

 در سال آینده آیا دولت چاره ای جز حذف دلار ۴۲۰۰ تومان دارد؟

ما با ۲ سناریو ادامه تحریم و رفع تحریم ها در ۱۴۰۰ مواجه هستیم، در بودجه این سناریو بندی دیده می شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد