برنامه فردایی

وقت خرید دارا یکم و پالایش یکم است؟

بورس تهران چند روزی است که با فشار فروش در نمادهای بزرگ بازار و اقبال نسبتا مناسب در نمادها کوچک کار خود را به پایان می‌رساند.

 به نظر می‌رسد که این موضوع بی دلیل نبوده و باید به دنبال دلایل اقتصادی یا سیاسی آن بود.

در گفتگویی با احسان محمدیان نیک‌پی، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته‌ایم که دلیل این واگرایی نسبی چیست؟

همچنین به بحث صندوق های ETF دولتی پرداخته‌ایم.

از آقای نیک‌پی جویا شده‌ایم که با توجه به قیمت بسیار پایین این دو نماد نسبت به سقف تاریخی خود، وقت خرید آنها برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز نرسیده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد