برنامه فردایی

حمایت از هولدینگ‌ ها یا بورس ؟

در گفت و گویی با علی زینالی، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته‌ایم که تصمیم اخیر سازمان آیا اساسا موضوع جدیدی است یا از بسترهای قبلی استفاده شده است؟

در خصوص قید زمانی رئیس سازمان بورس سوال پرسیده ایم. به بحث تاثیراتی که بر سودآوری هولدینگ‌ها خواهد داشت ورود کرده‌ایم و علت عدم استفاده از ظرفیت اوراق منفعت را جویا شده‌ایم.

▫️و در پایان این سوال را پرسیده‌ایم که این تصمیم آیا تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ باید خوشبین بود به برگشت بازار یا ناامید؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد