برنامه فردایی

بورس سبز و سیاسی تا انتخابات؟

معاملات بازار سهام در ادامه روز دوشنبه با افزایش تقاضا برای سهام بزرگ و تحرکات مثبت حتی از سوی کوچکترها دنبال شد.

 گرچه همچنان بسیاری از سهام به ویژه سهام شرکت‌های کوچک‌تر و بازار پایه صف فروش‌های نسبتا سنگین دارند.

در گفتگویی با جواد سرکانیان، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته‌ایم که تحرکات چند روز اخیر بازار سهام به معنی بازگشت بازار است؟ بورس به تعادل رسیده است؟

و سوال رایج این روزها را مطرح کرده‌ایم؛ بورس تهران تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چه روندی را طی خواهد کرد؟ به سبزی روزهای پیش از انتخابات امیدوار باشیم؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد