جلساتی که نتایج آنها بر روی مقدار عرضه پول های کشورشان اثرگذار است. در نهایت این موضع می تواند تغییرات مهمی در نرخ برابری ارزهای مهم جهان به ویژه نرخ برابری یورو به دلار داشته باشد. علی رضا رضاپور در برنامه این هفته مارکت تایمز در این باره می گوید.