آخرین اخبار یورو

اکوایران: بــر اســاس داده‌هــای تجــارت بین‌المللــی کالا کــه اخیــرا توســط یوروســتات منتشــر شــده، اتحادیــه اروپــا در ســال ۲۰۲۳ موفــق بــه کســب مــازاد تجــاری قابل‌ توجهــی در تجــارت کالا بــه ارزش ۳۸ میلیــارد یــورو شــد؛ ایــن رقــم در مقایســه بــا ســال ۲۰۲۲ کــه اتحادیــه اروپــا بــا کســری ۴۳۶ میلیــارد یورویــی مواجــه بــود، نشــان‌ دهنده بهبــود چشـمگیری اسـت.
۰۴:۲۰
دلار و سکه پس از یک کاهش چندکانالی، چند گام اصلاح زدند/ بازار ارز هرات یک هفته تعطیل شد/ پیش‌کسوت‌های بازار درباره تکنیک‌های شانتاژ در وقت مرده هشدار دادند/ از چارت یورو رونمایی شد/ چرا بازار نوسانی است؟ معامله‌گران شش دلیل دارند.
۰۱:۲۲
شاخص مدیران خرید اروپا در ماه فوریه به بالاترین حد خود در 9 ماه گذشته رسید و به صعود یورو کمک کرد.
۰۵:۰۹
بازار ارز فعلا جان‌ نوسان ندارد/ معامله‌گران می‌گویند بازارها به استقبال تعطیلات رفتند/ یکسری ها می‌گویدن بازارساز به بانک‌ها یورو می‌دهد درهم می‌گیرد/ کاهش قیمت دلار و ‌سکه چه اثری در صندوق‌های طلا داشت؟
۰۵:۴۲
علیرضا زاکانی شهردار تهران درحاشیه شورای شهر تهران درخصوص دو سفری که به چین داشته است گفت :‌ در این سفرها پنج جنس سرفصل مالی باز شد؛ با توجه به دو سر فصل تکنولوژی و تأمین مالی چین، برای اولین بار در تعامل با این کشور، چین وارد عمل شد تا یوزانس انجام دهد و تأمین مالی کند و پا فراتر بگذارد و شریک ما شود و سرمایه گذاری انجام دهد.
۰۵:۰۸
دولت درباره ریزش ناگهانی دلار هشدار داد/ پول از صندوق‌های درآمد ثابت کماکان در حال خارج شدن است/ معامله‌گران می‌گویند حراج شمش در مرکز مبادله احتمال اصلاح بازارها را محتمل کرده/ آیا سرنوشت بورس ۹۹ در انتظار صندوق‌های طلا است؟
۰۲:۳۸
در هفته پیش رو جلسات متعددی از بانک‌های مرکزی برگزار خواهد شد که شامل بانک‌های مرکزی کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا است.
۰۴:۳۲
دلار هرات با نزول ۱۷۰ تومانی یک مرز حمایتی را از دست داد/ درهم در پشت خط، عقب نشست/ یوروی مرکز مبادله وارد کانال ۴۷ شد/ قیمت سکه در سایت اتحادیه بالاتر از بازار بود/ تحلیل‌گران فنی درباره بازار ارز و سکه چی می‌گویند؟
۰۴:۴۰
انفجار کرمان چرت بازار را پاره کرد/ حواله درهم در روز چهارشنبه دو ساعت دیرتر از همیشه بسته شد/ دلار مبادله بالا رفت یورو این مرکز کاهشی شد/ قیمت تتر رکورد زد/ بعد از حادثه کرمان تحلیل‌ها درباره بازار ارز و سکه چه می‌گویند؟
۰۲:۵۳
شاخص دلار در هفته گذشته به خلاف بسیاری از دارایی‌ها موفق به رشد چندانی نشد و رو به کاهش نهاد.