پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • بررسی طرح گواهی سپرده یورویی بانک مرکزی

  بانک مرکزی اخیرا از طرحی جدید تحت عنوان گواهی سپرده یورویی رونمایی کرده است که قرار است در شورای پول و اعتبار مطرح کند.

  ۰۳:۲۴
 • کفه ترازو به سمت تقویت پول ملی؟

  در هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری روند بازار ارز را در تاریخ منتهی به 13 آبان بررسی کرده است، در این برنامه به بررسی این اظهارنظر و نگاهی به آمار یکسال گذشته در تاریخ منتهی به 13 آبان پرداخته می شود. همچنین در این برنامه با ابزار نمودارها و تکنیک های آماری به بازار ارز نگاه می شود و آینده این بازار پیش بینی می شود.

  ۳۲:۱۳
 • تحلیل دادگاه متهمان ارزی

  این قسمت از برنامه کرور، دادگاه متهمان ارزی را تحلیل می کند.

  ۳۲:۱۸
۱