گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


آتش جنگ روسیه به بازار فلزات رسید