با این وجود همچنان خبری از مشتری در بازار آزاد میلگرد نیست. چه دلایلی باعث شده‌اند تا نوردکاران و تجار بر خریدهای خود اضافه کنند و چه پارامترهایی باعث شده‌اند تا مشتریان مصرفی خریدهای خود را به تعویق بیندازند؟

برنامه چارسوی اکوایران در این باره را ببینید: