سال‌هاست که تقاضا برای نیروی کار کم‌مهارت، روند کاهشی داشته و دستمزدها ثابت و بی‌تغییر باقی مانده است. آیا برای حل این مشکل، دولت باید کارفرمایان را مجبور کند دستمزدها را به مقدار معینی افزایش دهند؟ یوهان نوربرگ توضیح می‌دهد.