علت اصلی این کاهش در نرخ بیکاری چیست؟ گزارش کامل اکوایران درباره تصویر بازار کار ایران را مشاهده کنید: