این در حالی است که ترکیه یکی از قدرت های آبی منطقه به شمار می آید. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: