با این وجود آیا رشد نرخ اجاره ادامه دارد؟ گفتگوی اکوایران با حمید یاری کارشناس اقتصاد مسکن را در این باره ببینید: