از سفرهای تفریحی گرفته تا برگزاری کنسرت های و خرید خانه. گزارش اکوایران درباره تخمین مقدار خروج ارز از کشور برای یک کنسرت را ببینید: