از سوی دیگر نیز انتظارات تورمی نیز همچنان در اقتصاد کشور در سطح بالایی قرار دارد. این موضوع می تواند موجب سبز شدن شاخص بورس در ماه های آتی شود؟ برنامه چارسو اکوایران در این باره را ببینید: