قرار است یک فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق نماینده جدید ایران در بانک جهانی باشد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: