در این بین اظهارنظرهایی به استناد منابع غیردقیق جامعه را دچارخطا می‌کند. مشخصا آماری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه ایران جزو ۶ کشور دارای گرانترین برنج دنیا است، منبعی که نرخ ریالی ۴ سال پیش را برای برنج در ایران اعلام می‌کند. 

گزارش اکوایران از قیمت برنج ایران در سایت نامیبیو (NUMBEO) و استناد برخی به این منبع را ببینید.