این اتفاق مورد انتقاد مدیرعامل سایپا قرار گرفته است. اما این اتفاق چه تاثیری بر قیمت ها در بازار خودرو خواهد داشت؟ گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


کف قیمت خودرو بالا می آید