گزارش اکوایران درباره آخرین تغییر و تحولات اقتصاد ترکیه را در اکوایران بخوانید:
 


سقوط لیر به سقوط اردوغان گره خورده است؟