آیا روش جدید می تواند مانع این نوع از دلالی شود؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: