این در حالی است که آمار رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کمتر از احتساب نفت است. گزارش کامل اکوایران درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته را در لینک زیر بخوانید:


اولین تصویر از حجم اقتصاد ایران در 1400