در بین مناطق مختلف تهران کدام منطقه رشد بیشتری در قیمت و تعداد معاملات داشت. گزارش تحلیلی اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


رونق بازار مسکن در جنوب تهران؟+ نمودار