آیا مجلس می تواند در این طرح موفق شود یا مانند بسیاری از طرح های قبلی اثری واقعی بر بازار نخواهد داشت و بازار بر حسب مکانیزمی خودش عمل می کند؟ گفتگوی اکوایران با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس را ببینید: