بسیاری همین عامل را مهم ترین علت زیان دهی شرکت های بزرگ می دانند. اما به تازگی نشانه هایی وجود دارد که شاید قیمت گذاری دستوری از این صنعت حذف شود. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


سه نشانه آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه