جنت وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفته است آمریکا سعی دارد علی رغم کاهش درآمد نفتی پوتین بحران انرژی جهان را مدیریت کند. صحبت های او را در اکوایران ببینید: