این موضوع می تواند اوضاع را برای طلا کمی بهتر کند. به چه علت مقامات بانک مرکزی آمریکا نسبت به قبل در مخابره سیگنال های انقباضی دست به عصا تر حرکت می کنند؟ گزارش اکوایران را در لینک زیر بخوانید:
 


کورسوی امید در بازار طلا