اما فعلا وضعیت به این ترتیب نیست. روند بورس در تابستان سال جاری چگونه خواهد بود. گزارش چارسوی اکوایران در این باره را ببینید: