مقدار ضرر ماهانه ایران از این کنال چقدر است؟ گزارش اکوایران را ببینید: