ولی آیا این وعده عملی خواهد شد؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: