گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


این خودروها با قیمت کارخانه از شنبه قابل خریداری است