معمولا اقتصاد چین از رکودها جان سالم به در می برد اما آخرین داد های مربوط به دومین اقتصاد بزرگ جهان نشان می دهد سرعت رشد اقتصادی این کشور کاهش چشمگیری داشته است. گزارش اکوایران در این باره و همچنین تاثیر آن بر بازارها را در لینک زیر بخوانید:
 


ترمز رشد اقتصاد چین کشیده شد