اما مشکلات و دغدغه ها این کارخانه ها را در خطر متوقف شدن قرارداده است از این رو به گفتگو با آقای دکتر اسکندر ستوده مدیرعامل شرکت یزدتایر یکی از تولیدکنندگان تایرسازی کشور نشسته ایم.