اکوایران در حاشیه دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران در گفت و گو با نسرین جزنی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، این سوال را مطرح ساخته که به لحاظ ترکیب نیروی کار در ایران چه تفاوتی با سایر کشورها وجود دارد؟

خانم جزنی معتقد است ترکیب نیروی انسانی ما به گونه ای است که از نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند، حسن استفاده نمی شود و از این بابت نیروی کار ما یک بعدی است.