گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


برآورد بانک جهانی از بیکاری در ایران؛ اختلاف با آمار داخلی