گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


صعود تورم مسکن تهران به قله دو سال اخیر