گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:


تورم تیر ماه مهمان سفره روستاییان